Skip to content

7 step สมัครฝึกงานกับ HOD

เนื่องจากมีน้องๆ หลังไมค์เข้ามากันเยอะมากถึงขั้นตอนในการเข้าฝึกงานกับทาง House of Dev Technology เราจึงขออธิบายเป็น 7 step ง่ายๆ เพื่อให้น้องๆทุกคนได้เข้าใจตรงกันและเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับ 😊✨


 

😎 1. สมัครเข้ามาเลย 

น้องๆ ต้องสมัครฝึกงานผ่านลิงก์รับสมัครฝึกงงานของทางบรัษัท (bit.ly/HODInterns) ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

😊 2. รอเรียกสัมภาษณ์

เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น จะได้รับการโทรติดต่อจากบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด ฉะนั้น อย่าลืมกดรับสายพี่ๆกันด้วยนะครับ

🥳 3. ประกาศผลการสัมภาษณ์

เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านในรอบสัมภาษณ์จะได้รับผลการสัมภาษณ์ทางอีเมล์ภายใน 1- 7 วันทำการ หลังวันสัมภาษณ์

🫡 4. ”ตอบรับ”ผลสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่ได้รับผลว่า”ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์” จะต้องตอบรับผลสัมภาษณ์โดยอีเมล์กลับมาให้กับทางบริษัท ภายในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด

🧐 5. กรอกฟอร์ม”ยืนยัน”ตอบรับการฝึกงาน

หลังจากครบกำหนดตอบรับผลสัมภาษณ์แล้ว ภายใน 5 วันทำการผู้สมัครจะได้รับลิงก์ผ่านทางอีเมล์จากบริษัท เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันตอบรับการฝึกงานพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด

หากผู้สมัครต้องการข้อมูลบริษัทเพื่อนำไปขอเอกสาร "หนังสือส่งตัวจากทางมหาวิทยาลัย" สามารถแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขั้นตอนนี้เลยครับ จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อกลับไปทาง Email เพื่อส่งข้อมูลให้และประสานงานต่อกับทางมหาวิทยาลัย

โดยหลังจากกรอกข้อมูลและส่งเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะมี email ตอบกลับว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันทำการ หลังจากส่งข้อมูล ถือว่าน้องๆได้ที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้วครับ เย่

😊 6. รอรับกำหนดการและวิธีการเตรียมตัว

เมื่อน้องๆ กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้รอบริษัทส่งกำหนดการ First Meet และการเตรียมตัวเข้าฝึกงานให้ทางอีเมล์ (ประมาณ 30 วันก่อนวันเริ่มฝึกงาน)

🤩 7. เริ่มฝึกงาน

หลังจากนั้นก็เตรียมตัว เตรียมใจ มาฝึกงานที่ทั้งท้าทายและสนุกสนานไปกับ House of Dev Technology ได้เลย!

 


 

ข้อสำคัญคือ ต้องทำตามลำดับและทำภายในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด
อย่าลืมรับสายและตรวจสอบอีเมล์กันด้วยนะครับ แล้วพบกันนะครับ👍💙